Batch-hulpprogramma CanRisk

Hiermee kunt u een CanRisk-bestand dat gegevenssets over stambomen bevat laden en verwerken. Er wordt een door tabs gescheiden uitvoergegevensbestand gegenereerd dat kansen op het dragen van mutaties en de risico’s van borst- of eierstokkanker bevat op grond van berekeningen aan de hand van het model BOADICEA en het model voor eierstokkanker.

CanRisk-bestanden mogen uit niet meer dan 200 stambomen bestaan en de maximale grootte bedraagt 2,5 MB.